Nevropsykolog

Jan Magne Krogstad

- rett ved Oslo S og bussterminalen (A)

Henvisning og betaling

 

Jeg er avtalespesialist og har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

 

Utredninger gjøres med egenandel, dagens satser er fra kroner 320,- til 640,-

Det må foreligge skriftelig henvisning fra lege eller psykolog.

 

Behandling og samtale forutsetter også henvisning fra lege eller psykolog. For behandling og samtaler brukes gjeldende offentlige egenandelstakster. Har du frikort er det gratis. Eventuell egenandel registreres opp mot NAVs frikort ordning.

 

Egenandel betales kontant, fra april 2015 med kort.

 

Har du spørsmål om ventetid eller annet se "kontakt".

 

Henvisning sendes:

Nevropsykolog J.M. Krogstad

Christiania Medisinske Senter

Skippergata 33, 0154 Oslo

 

 

Ønsker du en rask behandling av henvisningen?

 

  • Sjekk at adressen til den som henvises er korrekt.
  • Oppgi telefonnummer henviser og henviste kan treffes på.
  • I henhold til offentlige regler kan vi ikke sette opp tid til utredning før en skriftlig henvisning er mottatt her.
  • Avtale for utredning kan ikke gjøres pr telefon.

 

Dersom du ønsker å undersøke ventetider har kontoret for Fritt sykehusvalg oversikt over ventetider for avtalespesialister. Telefon 800 41 004