Nevropsykolog

Jan Magne Krogstad

- rett ved Oslo S og bussterminalen (A)

Nevropsykologisk privatpraksis

 

Jeg tilbyr nevropsykologiske utredninger for personer fra og med 15 år.

 

For mennesker med ervervet hjerneskade og deres pårørende tilbyr jeg samtale, veiledning og rådgivning.

 

Jeg har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Før utredning og behandling kreves henvisning fra lege eller psykolog.

 

Utredninger har egenandel, dagens satser er fra kroner 320,- til 640,-

Det er vanlig egenandel i henhold til offentlige takster for samtaler og behandling.

 

For raskest mulig utredning send henvisningen direkte til:

 

Nevropsykolog J.M. Krogstad

Christiania Medisinske Senter

Skippergata 33, 0154 Oslo