Nevropsykolog

Jan Magne Krogstad

- rett ved Oslo S og bussterminalen (A)

Henvisning og betaling

 

Jeg er avtalespesialist og har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

 

Utredninger betales utfra hva det offentlige til enhver tid har bestemt er egenandel, dagens satser er kroner 375,- Det er samme pris (375,-) om utredningen gjøres over en eller to dager

Det må foreligge skriftlig henvisning fra lege eller psykolog. Avtale om utredning kan ikke gjøres over telefon – uten at skriftlig henvisning foreligger.

 

Har du frikort er det gratis. Betaling av egenandeler sender jeg meldong om til Helfo innen de pålagte 14 dagers frist som er satt opp.

 

Betaling kan gjøres med Vipps eller på kortterminal.

 

 

Henvisning sendes:

Christiania Nevropsykologi

v/Nevropsykolog J.M. Krogstad

Skippergata 33,

0154 Oslo

 

 

Tips for rask behandling av henvisningen?

 

  • Sjekk at adressen til den som henvises er korrekt.
  • Oppgi mobilnummer den henviste kan treffes på.
  • I henhold til offentlige regler kan vi ikke sette opp tid til utredning før en skriftlig henvisning er mottatt her – som betyr at det ikke er noen god ide og prøve og avtale utredning pr telefon.

 

Dersom du ønsker å mer informasjon om avtalespesialister – så er det antakelig mulig og få det på telefon 800 41 004.