Nevropsykolog

Jan Magne Krogstad

- rett ved Oslo S og bussterminalen (A)

Nevropsykologisk privatpraksis

 

Jeg tilbyr nevropsykologiske utredninger for personer fra og med 15 år.

 

 

Jeg har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Før utredning og behandling kreves henvisning fra lege eller psykolog.

 

Utredninger har egenandel, dagens satser er kroner 375,- Det er vanlig at Staten justerer dette beløpet 1ste juli hvert år.

 

 

Leger og psykologer kan henvise via Helsenettet.  

Henvisninger kan også sendes via post til:

Christiania Nevropsykologi 

 

v/Nevropsykolog J.M. Krogstad

Skippergata 33,

0154 Oslo