Nevropsykolog

Jan Magne Krogstad

- rett ved Oslo S og bussterminalen (A)

Arbeidserfaring

 

Jeg har arbeidserfaring fra både somatisk sykehus og innen psykisk helse.

 

I to perioder – til sammen 14 år - arbeidet jeg ved Sunnaas sykehus. Det meste av tiden tilknyttet hodeskadeavdelingen. Ved siden av klinisk arbeide, ledet flere prosjekter innen rehabilitering og telemedisin, blant annet KReSS. Jeg har også vært tilknyttet fys med avdelingen i Oppland i en del-stilling i fire år.

 

Jeg har arbeidet ved Ullevål sykehus - avdeling for førstegangspsykoser. Samme sted også kompetansesenteret TIPS-Sørøst – et kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser.

 

Over en periode på ca 14 år har jeg vært tilknyttet i del-stillinger til avdelinger innen psykisk helsevern for Sykehuset Innlandet i Hedmark og Oppland.

 

I perioden 1994 til ca 2007 har jeg hatt mange oppdrag med forelesninger og veiledning – hovedsakelig knyttet til temaer innen hjerneskade rehabilitering.

 

Jeg har sittet 12 år i styret til Norsk Nevropsykologisk Forening, frem til høsten 2013.

 

Privatpraktiserende nevropsykolog i varierende stillingsandel siden 2003, på heltid siden 2007.

 

Publikasjonsliste (ikke medtatt foredrag og undervisning)

 

De fleste publikasjoner ligger langt tilbake i tid, og mange er utdaterte. Noen tas likevel med.

 

Krogstad JM, Dihle AK, Kristiansen G, Pfaff K, Sæther K & Finset A. Memory Diary and Datamaster. A Compensatory Aid for Impaired Memory, Initiative, Structure and Orientation (MISO). Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1992; Suppl. No. 26: 86.

 

Krogstad JM og Finset A. Omfattende amnesi etter anoxisk hjerneskade: Er hukommelsestrening og yrkesmessig rehabilitering mulig? Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1992; 29, nr.12: 1127-32.

 

Andersson S, Gulowsen E & Krogstad JM. Neuropsychological deficits after inhaling pre-heated heroin. A case report. J. Clin. Exp. Neuropsychology 1993; 15: 378.

 

 

Krogstad JM og Vardeberg K. Forprosjekt Kognitiv enhet - prosjektrapport. Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1990-93, prosjektnummer 9308. Levert september 1994.

 

Berstad J, Krogstad JM & Andersson S. Anoxic brain injured patients. A one year material. Poster presentation at First World Congress on Brain Injury - The diversity of TBI calls for different approaches. Copenhagen Denmark, May 14-17, 1995.

 

Finset A, Dyrnes S, Krogstad JM & Berstad J. Self reported social networks and interpersonal support 2 years after severe traumatic brain injury. Brain Injury 1995; 9, no. 2, 141-50.

 

Finset A, Krogstad JM, Berstad J, Dahl M, Haarberg D, Hansen H, Kristiansen G. & Sæther K. (1995) Team development and memory training in traumatic brain injury rehabilitation: Two birds with one stone. Brain Injury, vol.9, no.5, 495-507.

 

Finset A, Berstad J, Dyrnes S, Krogstad JM og Ofstad M. Funksjonsbedring etter alvorlig hodeskade. Fra primærbehandling til to år etter skade. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115, nr. 2: 210-13.

 

Tvedt, B., Krogstad, J.M., Berstad, J. Hypoksiske hjerneskader etter forgiftning med karbonmonoksyd. Visuell agnosi, nedsatt initiativ og hukommelse og forsinkede skader.

Tidsskrift for Den norske lægeforeining 1996; 116, nr. 25: 3005-8.

 

Tvedt, B., Krogstad, J.M., Berstad, J., Roalsø, S. Forsinkede symptomer på hypoksisk hjerneskade etter forbigående bedring. Tidsskrift for Den norske lægeforeining 1996; 116, nr. 25: 3009-10.

 

Krogstad, J.M. Hva er ervervet hjerneskade. Hefte gitt ut av KReSS, våren 1997.

 

Andersson, S. Finset, A. and , Krogstad, J.M. Apathy in aquired brain damage. Paper presented at the 20th Annual Mid- Year INS conference, Bergen, June 1997.

 

 

Andersson, S., Krogstad, J.M and Finset, A. Apathy and depressed mood in aquired brain damage: relationship to lesion localization and psychophysiological reactivity. Psychological Medicine 1999, 29, 447-456.

 

Krogstad, JM og Mosberg, A. 1999. Ervervet hjerneskade – tiden rett etter. KReSS.

 

Krogstad, J.M. og C. Christiansen. 2000. Hukommelsesvansker. En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner. KReSS. Oversatt fra engelsk original: Clare, L. og B.A. Wilson. 1997. Coping with memory problems. A practical guide for people with memory impairments, their relatives, friends and carers. Bury St Edmunds: Thames Valley Test Company.

 

KReSS. Video: ”Tiden etter” fokuseres det på hvordan det er å leve videre etter at hodeskade har forandret tilværelsen. Filmen anbefales vist med fagfolk til stede, og er tenkt til bruk i undervisning og samtalegrupper, med påfølgende diskusjon. (VHS, 50min.) Faglig ansvarlig J.M. Krogstad.

 

Finset, A og Krogstad, JM. (2002) Hodeskade - virkninger og behandling av ulike typer hodeskader. Cappelen akademiske forlag.

 

Krogstad, JM og Tornås, S. 2002. Reguleringsvansker etter ervervet hjerneskade. Hefte gitt ut av KReSS.

 

Tornås, S, Dihle, A-K og Krogstad, JM (2003). ”Mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg”. Rapport fra prosjekt nr 00/05116 – støtte til ungdom med Tourettes syndrom, AD/HD og narkolepsi eller mistanke om narkolepsi ved overgang ungdomsskole – videregående/arbeid. Prosjekt UNG. Oppdrag fra Sosial og Helsedirektoratet.

 

Jacobsen, SE, Sprenger, T, Andersson, S & Krogstad, JM. Neuropsychological assessment and telemedicine: A preliminary study examining the reliability of neuropsychology services performed via telecommunication. JINS, 2003, 9, 472–478

 

Rø, M. og Krogstad, JM. (2004). Sentralnervesystemet (SNS) hjernen. I: Wekre, LL og Vardeberg, K. (red). Lærebok i rehabilitering. Fagbokforlaget. Side 103 – 123.

 

Solbakk, A., Schanke , A. & Krogstad , J. M. (2008). Hodeskader hos voksne: diagnostikk og rehabilitering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 9, 1098-1107.

 

Krogstad, J.M og Tornås, S. (2011). Ervervet hjerneskade og rehabilitering. I Hestad, K.A og Egeland, J. (red). Klinisk nevropsykologi. Undersøkelse av voksne pasienter. Tapir akademiske forlag.